Menu

Lampiran I :    Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tarakan

                        Nomor      : W17-A7/ 49 /HK.05/I/2017

                        Tanggal    : 03 Januari 2017

                        Perihal      : Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2017

 A.      Radius I

  1. Kecamatan Tarakan Barat;

1.1.  Kelurahan Karang Rejo                                      Rp. 75.000,00

1.2.  Kelurahan Karang Balik                                      Rp. 75.000,00

1.3.  Kelurahan Karang Anyar                                    Rp. 75.000,00

1.4.  Kelurahan Karang Anyar Pantai                           Rp. 75.000,00

       2. Kecamatan Tarakan Tengah

2.1.   Kelurahan Pamusian                                         Rp. 75.000,00

2.2.   Kelurahan Kampung Satu (Skip)                        Rp. 75.000,00

2.3.   Kelurahan Selumit                                           Rp. 75.000,00

2.4.   Kelurahan Selumit Pantai                                  Rp. 75.000,00

2.5.   Kelurahan Sebengkok                                      Rp. 75.000,00

        3. Kecamatan Tarakan Timur

3.1.   Kelurahan Lingkas Ujung (Jembatan Besi)            Rp. 75.000,00

3.2.   Kelurahan Gunung Lingkas                                Rp. 75.000,00

3.3.   Kelurahan Kampung Enam                                Rp. 75.000,00

3.4.   Kelurahan Kampung Empat                               Rp. 75.000,00

3.5.   Kelurahan Mamburungan                                  Rp. 75.000,00

 B.       Radius II

  1. Kecamatan Tarakan Barat

1.1.   Kelurahan Karang Harapan                                Rp. 90.000,00

       2. Kecamatan Tarakan Utara

2.1.   Kelurahan Juata Kerikil                                      Rp. 90.000,00

2.2.   Kelurahan Juata Permai                                    Rp. 90.000,00

2.3.   Kelurahan Juata Laut                                       Rp. 115.000,00

       3. Kecamatan Tarakan Timur

3.1.   Kelurahan Mamburungan Timur                        Rp. 90.000,00

3.2.   Kelurahan Pantai Amal                                    Rp. 90.000,00

C.      Radius III

  1. Kecamatan Tarakan Timur

1.1  Tanjung Batu                                                      Rp. 150.000,00

1.2  Tanjung Pasir                                                      Rp. 150.000,00

D.    Radius IV

  1. Kecamatan Tarakan Barat

1.1.   Pulau Sadau                                                        Rp. 300.000,00

Ditetapkan di  : Tarakan

Tanggal           : 03 Januari 2017

Ketua,

H.M. Taufiq, H.M., S.H.

NIP. 195504101983031005

PENGADILAN AGAMA TARAKAN
JL. SEI SESAYAP NO. 1 KEL.KAMPUNG EMPAT
KEC. TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN
TELP : 0551-21003
FAX : 0551-2038585
EMAIL : [email protected]

Go to top